Content1 | col3

Referanser

Fornøyde kunder – den beste reklame!
Her et tilfeldig utvalg av oppgaver vi har utført de siste årene...

 

Tindlund Barnehage for Prolandskap AS

Asfaltering av stier, veier, lekearealer og p-plasser, høsten 2014.

 
Trio Ving for Anders Hunn Graving og Transport

Finplanering og asfaltering nybygg i Ski, våren 2014.

 

 

XL-BYGG Knatterudfjellet

Reasfaltering og asfaltering i forbindelse med utvidelse

av trelast avdelingen på Ise, høsten 2014.

 

Jula / Møbleringen for Knut Bjerke AS

Finavretting og asfaltering nybygg i Ski, våren 2015.

Lislebystranda for Brødr. Ødegård Maskindrift AS

Finavretting og asfaltering vei, sommer 2015.

 

Lisleby Flerbrukshall & Nøkleby Skole for Prolandskap AS

Finavretting, komprimering og asfaltering, sommer 2015.

 

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner